tr
tr en
tr
tr en

KVKK Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

 

SMARTOVER YAZILIM A.Ş. (“TROWAS”) OLARAK SİZ DEĞERLİ KULLANICILARIMIZIN KİŞİSEL VERİLERİNİN GİZLİLİĞİNE VE KORUNMASINA ÖNEM VERMEKTEYİZ O SEBEPLE SİZLERİ BİLGİLENDİRMEK İSTERİZ.

 


Kişisel Verilerinizin korunması ve gizliliğinin sağlanması konusunda son derece kararlı ve duyarlıyız. İşbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni topladığımız Kişisel Verilerin neler olduğuna, bunları hangi amaçla kullandığımıza ve nasıl işlediğimize ilişkin bilgileri ihtiva eder.

 

Kişisel Verilerinizin gizliliğini sağlayacağımızı ve Kişisel Verilerinizin toplanılması, kullanılması, saklanması, açıklanması, aktarılması, güvenliği ve erişimine ilişkin politika ve uygulamalarımızı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun ve ilgili mevzuat tarafından çizilen sınırlar çerçevesinde gerçekleştireceğimizi beyan ederiz.

 

 

SMARTOVER YAZILIM A.Ş. (kısaca "TROWAS” olarak anılacaktır.) kişisel verilerin korunması ve işlenmesinde başta Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaya azami önem atfetmektedir. Bu çerçevede, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” ya da “KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesine özen göstermekte, tüm planlama ve faaliyetlerinde bu özenle hareket etmektedir.

 

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Avrupa Birliği 2016/679 sayılı Genel Veri Koruma Yönetmeliği uyarınca işbu aydınlatma metnini siz değerli kullanıcılarımıza bildiririz. Kişisel verileriniz, SMARTOVER YAZILIM A.Ş. (“TROWAS”)  tarafından veri sorumlusu sıfatıyla, mobil uygulamaya kayıt esnasında toplanmaktadır. Kişisel verileriniz taahhüt edilen hizmetin ifası ve sözleşmenin kurulması amacıyla işlenmektedir. Kişisel verileriniz yurtiçi ve/veya yurt dışında bulunan güvenli sunucularımızda saklanmaktadır.

 

 

Şirket olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca sizleri (“Kullanıcı”, “Siz”) kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerimiz ile ilgili olarak bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

 

 

1. Aydınlatma Metni

 

 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun doğrultusunda perakende hizmetinin yürütülmesi amacıyla SMARTOVER YAZILIM A.Ş. (“TROWAS”) tarafından hazırlanmıştır.

 

 

İşbu Aydınlatma Metni’nin son güncellenme tarihi Yürürlük Tarihi’dir.

 

 

2. Tanımlar

 

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında, içerik aksini gerektirmedikçe, aşağıda listelenen kelime ve ifadeler aşağıda belirtilen anlamı taşıyacaktır:

“Yürürlük Tarihi” 08.11.2021’dir.

“Veri Tabanı” müşterilerimizin Kişisel Verisinin bulunduğu veri tabanını ifade eder.

 “WEB Sitesi” TROWAS tarafından yönetilen WEB Sitesini ifade eder.

“Müşteri Hizmetleri” hattı numaralarımız web sitemizde yer alan numaralardır.

“Bağlı Ortaklıklar” Smartover Yazılım A.Ş. faaliyet gösteren Perakende Satış ve Hizmet sunan tüm perakende ve üretim bölümleri ifade eder. 

“Mağazalar” TROWAS tarafından (online veya offline) idare edilen mağazaları ifade eder.

“İş ortakları” Perakende Satış ve Hizmet işini yürüten bünyesindeki şirketleri ifade eder.

“KVKK” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

“Kişisel veri” KVKK kapsamında düzenlenen veri kapsamını ifade eder.

“Web sitesi” https://trowas.com adresinden hizmet vermektedir.

“Kayıtlı Müşteri” Web sitemizde kayıtlı hesabı olan müşteriyi ifade eder.

“Perakende Satış ve Hizmet” aşağıdakilerden herhangi biri ile ilgili olarak malların satışını veya hizmeti (fiziksel veya çevrimiçi kanallar aracılığıyla) ifade eder: kartvizit, elektronik eşya, giyim eşyası, mobilya, bilgisayar, hırdavat, kozmetik, mücevher, oyuncak vb.

 

3. Kişisel Veri: Neyi Neden İşliyoruz?

 

Kayıtlı Müşterimiz olabilmeniz, ürün ve hizmetlerimizden yararlanabilmeniz için tarafımıza kayıt sırasında gerekli Kişisel Verileri sağlamanız gerekmektedir. Sizin için ilgi çekici olabileceğini düşündüğümüz, size özel olarak hazırlanan hizmet ve ürünlerden faydalanabilmeniz için başka bazı bilgilere de ihtiyacımız olabilir. Toplayabileceğimiz Kişisel Veriler adınızı, adresinizi, e-posta adresinizi, telefon numaranızı, doğum tarihinizi, cinsiyetinizi, yaşınızı, alışveriş alışkanlıklarınızı ve hobilerinizi içerebilir. Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, aşağıda detayları ile belirtilmiş amaçlar kapsamında işlenebilir.

Şirketimiz, kişisel verilerin korunması ve işlenmesini sadece mevzuata uyum sağlama kapsamında değerlendirmemekte, yaklaşımının temeline insana verdiği değeri koymaktadır.

Veritabanında yer alan Kişisel Verilerinizi her durumda KVKK kapsamında ve burada belirtilen amaçlar doğrultusunda toplama, saklama, işleme ve/veya işleme hakkına sahip olacağız. Tam ve doğru Kişisel Veri saplama konusunda istekli değilseniz, ürün ve hizmetlerimizi size sağlayamayabilir veya sunmaya devam edemeyebiliriz.

 

4. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

 

Bize sağladığınız ve web sitemizin kullanımı ile alakalı ve gerekli Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir:

Müşteri Kaydı başvurunuzun yapılması.

Ürün ve hizmetlerimizin sağlanması.

Web sitesi yönetimi, idaresi ve bakımı yapılması.

Siparişlerinizin tamamlanması, ödeme durumu ve detaylarınızın doğrulanması;

TROWAS kartı işlemleri ve buna ilişkin bildirimlerin yapılması.

Kampanya, promosyon, indirim, teklif, etkinlikler, çekilişler, yarışmalar ve fırsat faaliyetlerinin bilgilendirilmesi.

Kampanya, promosyon, indirim, teklif, etkinlikler, çekilişler, yarışmalar ve fırsat faaliyetlerinin yapılması ve sizlerin tüm bu imkanlardan faydalanabilmesi.

TROWAS markamız tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek hizmetinize sunulabilmesi, bunlarla ilgili talep ve şikayetlerin takibi.

Şirketimiz tarafından sizlere sunulan ürün ve hizmetlerin temin edilebilmesi, geliştirilmesi ve bunlardan faydalanabilmeniz için istatistiksel değerlendirmeler (verimlilik, yerindelik analizleri dahil) yapılması, pazar araştırmaları çalışmalarının yapılması.

Kullanıcıların Platformlar içindeki aksiyonları (hangi sayfalarda dolaştıkları): Platformları daha user-friendly hale getirmek için Platform içi hareketleri incelemek için. 

Satın alınan hizmetin ödenmesi için ilgili üçüncü kişi ödeme hizmet sağlayıcıya kişisel veya başka bir veri sağlamanız halinde, bu verinin sağlanması ya da işlemin gerçekleştirilmesi sonucu olarak ortaya çıkan bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği ve diğer maddi veya maddi olmayan herhangi bir konu, kayıp, zarardan münhasıran sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz.

Kullanıcı ilişkileri yönetimi, kullanıcı memnuniyeti anketleri faaliyetlerinin düzenlenmesi ve yapılması ve bu kapsamda iletişim stratejileri geliştirilmesi,

Kurumsal iletişim faaliyetleri yapılması.

Sizlerin ve kişisel verilerinizin hukuki, ticari ve teknik güvenliğinin temini için gerekli alt yapının oluşturulması, iş planları ve operasyonların oluşturulması.

İş ortakları ve tedarikçilerle performans değerlendirme süreçleri ve bu süreçlerin organize edilmesi, hukuki uyum süreci.

 

5. Kişisel Verilerin Kimlerle Paylaşıldığı 

 

 

Rızanız olması durumunda veya itiraz etmemeniz halinde Kişisel Verilerinizi aşağıda listelenen şirketlerden tarafından sunulan promosyon ve tekliflerin sizlere (posta, e-posta, telefon, SMS veya başka iletişim araçları ile) iletilmesi için kullanılacaktır;

 

 

Şirket, aşağıda yer alan kişisel verilerinizi aşağıdaki kişilerle paylaşır: 

 

 

SMARTOVER YAZILIM A.Ş. (“TROWAS”), iş Ortaklarımız ve/veya Bağlı Ortaklıklarımız.

 

Telekomünikasyon ürünleri ve/veya hizmetleri, e-ticaret hizmetleri (ticaret platformları ve çevrimiçi açık arttırmalar dahil), ödeme hizmetleri, finansal, diğer şirketler.

Platform’a kaydolurken verilen yanıtlar: içerik geliştiricilerimiz ile paylaşıyoruz.

Kullanıcıların uygulama içindeki aksiyonları: bilişim birimimiz ile paylaşıyoruz.

Kullanıcıların websitesindeki aksiyonları: bilişim birimimiz ile paylaşıyoruz. 

Şirket, kişisel verilerinizi; Şirket’in kanunlar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla sizin izniniz olmadan (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere Şirket’in yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

Yeniden yapılanma, satış veya birleşme durumunda, kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri, yasaların gerektirdiği durumlar hariç olmak üzere, ilgili üçüncü tarafa aktarabiliriz. 

Şirketin serverları yurtiçinde veya yurtdışında sunucu hizmet sağlayıcı şirketler bünyesinde dünyanın herhangi bir yerinde bulunmakta olup yukarıda sayılan verileriniz yurt dışında bulunan serverlarımıza aktarılmakta ve buralarda işlenmektedir. İşbu Aydınlatma Metninde sayılan durumlarla sınırlı olmak üzere, Şirket tarafından kişisel verilerinizin KVKK’da yer alan şartlar uyarınca yurt dışına aktarılabileceğine de açık rıza göstermektesiniz. 

 

Toplanan kişisel verileriniz; 5. Maddede detayları verilen ve  KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, ilgili kişilerin ve kişisel verilen hukuki, ticari ve teknik güvenliğinin teminin sağlanması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin en yüksek faydayı elde edebilmesi amaçlarıyla İş Ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Grup Şirketleri’ne, kanunen yetkili kamu kurumlara ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarımı şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

 

6. Anonim Veriler ve Verilerin İmhası 

 

 

Şirket, aynı zamanda, alışkanlıklara, kullanım alışkanlıklarına ve kullanıcı gruplarının demografik özelliklerine ilişkin istatistikleri bir grup veya birey olarak analiz etmek ve ortaya çıkarmak için kişisel verilerinizi toplu halde anonim veriler olarak işleyebilir. Bu tür anonim veriler, ilişkilendirildiği kullanıcıların tanımlanmasına izin vermez. Şirket, söz konusu anonim verileri üçüncü kişilerle paylaşabilir. 

 

 

Şirket, Siz’in tarafınızdan sağlanan verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemleri kayıt altına alır ve söz konusu kayıtları, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az on yıl süreyle güvenli bir şekilde saklar. Şirket tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin talebiniz üzerine, Şirket tarafından re’sen veya yasal zorunluluklar sebebiyle KVKK kapsamında imha gereksinimi ortaya çıkması halinde, kişisel verileriniz KVKK uyarınca, Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri resen silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanı seçmek suretiyle imha etmektedir. Ancak, talebiniz halinde, uygun yöntem, gerekçesi açıklanarak seçilecektir. 

 

 

Kullanıcılar, --- tarafından sunulan hizmetin etkinleştirilmesi amacıyla 6698 sayılı Kanun uyarınca kişisel verilerinin, Şirket’in yurtiçinde ve yurtdışında bulunan sunucularına aktarılarak, şirket tarafından işlenmesine Açık Rıza Beyanı’nın işaretlenerek onaylanması suretiyle kullanıcı sözleşmesine, kullanıcı sözleşmesi altında düzenlenen gizlilik politikasına, kişisel veri işleme-saklama-imha politikalarına açıkça ve özgür iradeleri ile rıza gösterdiklerini kabul ederler.

 

 

7. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

 

 

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Gizlilik ve Aydınlatma Metninde aşağıda belirtilen iletişim kanallarıyla Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebinizin niteliğine göre tarafınıza en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak geri dönüş sağlayacaktır. Ancak, 10 Mart 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin 6.maddesi uyarınca işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma kurulunca belirlenen ücret alınacaktır. KVKK madde 11 kapsamında kişisel veri sahipleri;

 

 

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

 

KVKK madde 13/1 uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım suretiyle veya Müşteri Hizmetleri kanalıyla Şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede Şirketimize KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda başvurunuzu iletebileceğiniz kanallar usuller aşağıda açıklanmaktadır.

 

 

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK madde 11’de belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi; www.trowas.com adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir örneğini Görükle Mah. Üniversite-1 Cad. ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi No: 933/118 Nilüfer/BURSA adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya yukarıda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

 

 

8. Kişisel Verilerinizin Korunması

 

 

Bize sağlamış olduğunuz Kişisel verilerinizi kanuna aykırı yok etme, kaybetme, değiştirme, ifşa ve işlemelerden korumak için makul             fiziksel ve teknik tedbirleri Trowas markası olarak almış olmakla birlikte, hiçbir web sitesinin, internet iletiminin, bilgisayar sisteminin veya kablosuz bağlantının tamamen güvenli olmadığının tarafınızca bilinmesi ve Web Sitesi kullanımının bu bilinçle gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

 

Websitemizde üçüncü kişilere ait websitelerine ilişkin bağlantılar içerebilir. Üçüncü kişilere ait bu websitelerini ve websitelerinde yer alan hiçbir içeriğin kontrolümüzde olmadığını belirtmek isteriz. Tedbirli olmalı ve ziyaret ettiğiniz sitelerin de gizlilik ve aydınlatma metinlerini kontrol etmenizi rica ederiz. 

 

 

9. Diğer Hükümler

 

 

İşbu Gizlilik ve Aydınlatma Metninde yer alan hiçbir ifade KVKK tarafından güvence altına alınan haklarınızı sınırlayamaz.

 

 

İşbu Gizlilik ve Aydınlatma Metni Türk Hukukuna tabidir ve bu doğrultuda yorumlanacaktır.

 

 

İşbu Gizlilik ve Aydınlatma Metni’ni Web sitemizde güncel versiyonunu yayınlayarak zaman zaman değiştirebiliriz.

 

 

İşbu Aydınlatma Metni 08.11.2021 tarihinde hazırlanmıştır. Aydınlatma Metni’nde herhangi bir değişiklik olması durumunda, işbu Aydınlatma Metni’nin yürürlük tarihi ve içeriği güncellenerek uygulama ve şirket internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır.

 

Nasıl Çalışıyoruz?

İnternet sitemizden vereceğiniz siparişlerde alışveriş süreci kısaca şu şekilde işlemektedir.

Sipariş Ver
Ödeme
Baskı Onay
1-3 İş Günü
Kargo
trowas
Şifremi Unuttum
Kayıtlı E-Posta Adresi*
Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap
Sepet
Ödemeye Geç