en
tr en
en
tr en

Çerez Politikası

Smartover Yazılım A.Ş. (“TROWAS”), https:/trowas.com web sitesinde (“Site”) kullanım sürelerine göre, kullanıcıların deneyimlerini geliştirmek adına Çerezler ve SDK’lar (Software Development Kit) kullanmaktadır. SDK’lar, üçüncü taraf çerezleri gibi işlev görmesine rağmen; çerezlerin etkili bir şekilde işlev göremediği mobil uygulamalarda çalışmaktadır. Bu teknolojilerin kullanımı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve tabi olunan mevzuata uygun gerçekleştirilmektedir.

 

Çerezler bir web sitesi tarafından cihazda oluşturulan ve isim-değer formatında veri içeren küçük metin dosyalarıdır. Çerezler aracılığı ile ziyaret edilen internet sitesi cihazda bilgi saklayabilecek ve bu bilgiler sonraki ziyaretlerde kullanılabilecektir. İnternet sitesi tarafından oluşturulan çerezler siteye erişimde kullanılan internet tarayıcısı tarafından saklanmaktadır. Çerezlerin içerdiği bilgilere ancak aynı internet tarayıcısı ile ve yalnızca çerezi oluşturan internet sitesi alan adı tarafından ulaşılmaktadır.

 

 

Oturum çerezi, tarayıcı kapatıldığında sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskte uzun bir süre veya süresiz olarak kalır.

 


Kullanılan Çerezler ve Amaçları

 

 

 

Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, oturum açan kullanıcıların Site’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.

 

 

Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.

 

 

Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.

 

 

Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, kullanıcıların görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi.  Mobil uygulamada cihaz bazlı hedeflemeler yapılması. Marka iş birlikleri ile kullanıcı katılımlı anketler yapılması.

 

 

 

Çerezler, KVKK’nın 5. maddesi kapsamında belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve işbu Politika kapsamında nasıl yönetileceği aktarılan çerez tercihlerinin onayları hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.


Zorunlu Çerezler

 

 

Belli çerezlerin kullanımı site ve mobil uygulamanın doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin site ve mobil uygulamada oturum açıldığında devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitede bir sayfadan diğerine geçişte etkin olan oturumun devam etmesini sağlamaktadır.


İşlevsellik ve Tercih Çerezleri

Belli çerezlerin kullanımı site ve mobil uygulamanın doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin site ve mobil uygulamada oturum açıldığında devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitede bir sayfadan diğerine geçişte etkin olan oturumun devam etmesini sağlamaktadır.


Zorunlu Çerezler

Bu çerezler site ve mobil uygulamalar üzerindeki tercih ve seçimleri hatırlayarak sitede sunulan hizmetlerin kişiselleştirilmesini sağlamaktadır. Örneğin site üzerindeki dil seçimi veya bir metin okurken seçilen font boyutunun hatırlanmasını sağlar.


Performans ve Analiz Çerezleri

Bu çerezler site/mobil uygulamaların kullanılması ve site/mobil uygulamaların performansını analiz ederek verilen hizmetleri daha iyi hale getirebilir. Bu çerezler sayesinde kullanıcıların en çok hangi sayfaları görüntülediği, site ve mobil uygulamaların gerektiği gibi çalışıp çalışmadığı takip edilir.


Hedefleme veya Reklam Çerezleri

Bu çerezler aracılığı ile site/mobil uygulamada veya site/mobil uygulama haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımı yapılabilir. Ayrıca bazı iş ortakları ile kullanıcılara site ve mobil uygulama dâhilinde veya dışında reklam ve tanıtım yapmak için iş birliğine gidilebilir. Örneğin, site veya mobil uygulamalarda görülen bir reklama tıklanıp tıklanmadığı, reklam ilgi çektikten sonra o reklamın yönlendirdiği sitedeki hizmetten faydalanıp faydalanılmadığı takip edilebilir. Kullanılan cihazın marka/modeli, lokasyon bilgisi, internete bağlanırken hizmet sağlayan internet servis sağlayıcı/operatör bilgisi, internet kullanırken bağlanılan modemin ağ ismi, telefona yüklü uygulamalar, çoklu platform hedefleme ve kişiye özel anket oylama/test uygulamaları veya verilen örneklerdeki benzeri çalışmaları gerçekleştirecek hedeflemeler yapılabilmektedir.


Çerezlerin Yönetimi

Sitenin kullanımı için çerez zorunlu olmayıp, kabul edilmemesi halinde kullanıcı deneyimi kalitesi düşebilir ve sitenin bazı işlevleri gereği gibi çalışmayabilir. Teknik çerezler, sitenin temel fonksiyonlarının çalışmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla kapatılması bazı fonksiyonların gereği gibi çalışmamasına neden olabilir.

Tarayıcı; çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek şekilde, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek şekilde, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek şekilde veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırılabilir. Ek olarak, tarayıcı üzerinden çerezler silinebilir veya tarayıcıda saklanan çerezlerin listesini ve değerleri görülebilir.


Veri Sahiplerinin Hakları

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;

 

kişisel veri işlenmediğini öğrenme,

 

kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verinin TROWAS tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması durumunda Site’nin fonksiyonlarından tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ettiğini ve bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

 

 

Yukarıdaki seçeneklerin yanı sıra; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi için:


https://www.allaboutcookies.org https://www.youronlinechoices.eu/ https://www.youradchoices.com/

 

 

adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

 


ÇEREZ TOPLANAN TARAMA BİLGİLERİ (COOKIES) POLİTİKASI

 

 

İnternet sitemizde kullanıcı deneyimini artırmak için çerez (cookie) kullanıyoruz.


1-AMAÇ, KAPSAM ve SORUMLULUKLAR

 

İşbu Çerez Politikası (kısaca "Politika” olarak anılacaktır.); SMARTOVER YAZILIM A.Ş. (kısaca "TROWAS” olarak anılacaktır.) tarafından yürütülen internet siteleri ve mobil platformlar, üçüncü parti programlar veya internet siteleri üzerinden erişilen, kullanılan platformların hepsi için geçerlidir.

 

Web sitemize şahsi herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir, ürünlerimiz ve servislerimiz hakkında bilgi alarak ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Ziyaretlerde site kullanımına ilişkin bilgi toplamak için çerez kullanılmaktadır. Buradaki amacımız; web sitemizi ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamak ve işleyişi daha iyiye nasıl taşıyabileceğimizi anlamaktır.


2-TANIMLAR

 

Çerez: bir internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin geliştirilmesi ve optimize edilmesi, daha uygun, ilgiye dayalı reklam sunma, ziyaretçiler için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir internet sitesi/uygulama ve reklam portföyü sunmak amacıyla cihazlara (bilgisayar, telefon, tablet) yerleştirilen küçük veri parçacıklarıdır.


3- UYGULAMA

3.1-ÇEREZ TÜRLERİ

3.1.1-Kalıcı ve Geçici Çerez

 

 

Geçerlilik sürelerine göre Kalıcı Çerez ve Geçici Çerez olarak iki çerez tipi bulunmaktadır. Geçici çerezler internet sitesini ziyaret ettiğiniz esnada oluşturulur ve sadece tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerlidirler. Kalıcı çerezler ise internet sitesini ziyaret ettiğinizde oluşturulur ve siz silinceye veya süreleri doluncaya kadar kalırlar. Ayarlarınız ile uyumlu kişiselleştirilmiş bir deneyim sunma gibi işlemler yapmak için kalıcı çerezler kullanılırlar.


3.1.2-Zorunlu Çerezler

 

 

İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların sitede gezinme ve özelliklerinden yararlanmasını sağlar. Zorunlu çerezler anonim niteliktedirler.


3.1.3-İşlevsel ve Analitik Çerezler

 

 

Tercihlerinizi hatırlamak, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içerir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kullanıcı adı vb. kişisel bilgilerinizi içerebilir. Kişisel veri işlenmesi söz konusu olduğu takdirde TROWAS’ın Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Politikalarına ve Aydınlatma Metinlerine uygun olarak açık rıza alınması gerektiği hallerde rızanız alınarak veri işleme faaliyeti gerçekleştirilecektir.


3.1.4-Ticari Çerezler

 

 

İlgi alanlarınız ve seçimleriniz doğrultusunda hedeflediğiniz ürün/içeriğe benzer nitelikli olanların sunulması ve daha gelişmiş, kişiselleştirilmiş bir reklam portföyü sunarak kullanım deneyiminizi artırmaya yarar.


3.1.5-Üçüncü Parti Çerezler

 

 

TROWAS, internet siteleri/mobil uygulamaları/mobil internet siteleri üçüncü parti güvenilir, tanınmış reklam sağlayıcılarıyla çalışmaktadır. Üçüncü parti hizmet sağlayıcılar size özel reklamları sunabilmek için kendi çerezlerini yerleştirmektedirler. Üçüncü parti tarafından yerleştirilen çerezler internet sitelerinde ziyaretçilerin gezinme bilgilerini toplar, işler ve nasıl kullandıklarını analiz eder.


3.2-ÇEREZ İZİNLERİ

 

 

TROWAS’a ait internet siteleri/mobil uygulamaları/mobil internet sitelerini kullanarak çerezlerin Politika kapsamında uyumlu şekilde kullanılmasına onay vermiş olursunuz. Elektronik cihazınızda Çerez uygulamalarımızı kabul etmek istemiyorsanız Çerez uygulamasını reddedebilirsiniz. Çerezleri reddetmeniz durumunda internet sitemiz veya mobil uygulamalarımız gerektiği gibi çalışmayabilir veya talep ettiğiniz hizmetlerin sunulması sırasında aksaklıklara neden olabilir.

 

Çerezlerin kullanımı hakkında bilgilendirme TROWAS’a ait internet siteleri/mobil uygulamaları/mobil internet sitelerine yapılacak ilk ziyarette açılır pencere ile verilecektir. Bu pencereyi kapattığınızda kabul etmiş sayılacaksınız.


3.3-ÇEREZ YÖNETİMİ

 

Çerezleri devre dışı bırakana kadar depolanmış olan çerez verilerini yönetebilir ve temizleyebilirsiniz. Bu ayarların yeri kullandığınız tarayıcıya göre değişmektedir. Tarayıcınızdaki "Yardım" fonksiyonunu kullanarak ilgili ayarların yerini bulabilirsiniz.

 

How We Work ?

The shopping process for the orders you place on our website, briefly, is as follows.

Order
Payment
Printing Approval
1-3 Working Days
Shipping
trowas
Forget My Password
Registered E-mail Address*
Already have an account? Login
Cart
Proceed to Payment