en
tr en
en
tr en

Üyelik Sözleşmesi

 

TROWAS ÜYELİK SÖZLEŞMESİ                                                                    TARİH  :

 

1. TARAFLAR

 

 

Şirket

 

 

Görükle Mah. Üniversite-1 Cad. ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi No: 933/118 Nilüfer/BURSA adresinde bulunan SMARTOVER YAZILIM A.Ş. (kısaca "TROWAS” olarak anılacaktır.)

 

 

Üye

 

 

https://trowas.com adresindeki internet sitesi (“TROWAS web sitesi”)’ne üye olan internet kullanıcısı (“Üye”).

 

 

2. KONU

 

 

İşbu Sözleşme’nin konusu TROWAS’ın sahip olduğu http://trowas.com adresindeki TROWAS Web Sitesi genel kullanım şartlarının, kurallarının ve Tarafların yasal sorumlulukların belirlenmesidir.

 

 

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

 

Bilgilerin Güvenliği. Üye, TROWAS Web sitesine üye olmak/giriş yapmak için kullandığı kullanıcı adı ve şifresinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyenin, kullanıcı adı ve şifre güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan TROWAS’ın, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

 

Bilgilerin Doğruluğu. Üye, kendisi tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin (Ad, soyad, telefon numarası elektronik posta vs.) doğru, eksiksiz ve hukuka uygun olduğunu, TROWAS Web sitesine teknik ve fiziki zarar vermediğini/vermeyeceğini, hiçbir kanun, yönetmelik ve sair mevzuata aykırı ve ihlal edici nitelik taşımadığını, üçüncü kişi haklarını ihlal etmediğini ve etmeyeceğini taahhüt eder. Kişisel verilerinde değişiklik olması halinde gerekli güncellemeleri yapacağını aksi halde TROWAS’ın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. TROWAS, Üye tarafından iletilen, yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir. Üye tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak tüm zararlardan Üye sorumludur ve TROWAS’ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

Kanun ve Kurallara Uyma. Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, TROWAS Web Sitesi kapsamında sağlanan hizmetlerden faydalanırken ve bunlara ilişkin işlemleri yerine getirirken, işbu Sözleşme’de yer alan tüm şartlara, TROWAS tarafından belirlenen kurallara ve yürürlükteki ilgili mevzuata hükümlerine uygun hareket edeceğini ve iş bu Üyelik Sözleşmesi’nde ve TROWAS Web Sitesi içerisinde yayınlanan diğer tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını ve bunlara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

Bilgilendirme. Üye, kampanya, promosyon, indirim, teklif vb. konularda bilgilendirme amacı ile kendisine internet, telefon, SMS, mektup, e-mail ve benzeri kanallardan erişilmesine ve ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul eder. Üye, TROWAS tarafından kendisine erişilmesini ve ticari elektronik ileti gönderilmesini istemiyorsa bunu TROWAS Web Sitesinde bulunan hesabım menüsünün altında bulunan bölümden gerçekleştirebilir. Üye tarafından gönderilen “İPTAL” bildiriminin TROWAS’a ulaşmasını müteakip 3 (üç) iş günü içerisinde Üyeye elektronik ileti gönderimi durdurulur.

 

 

Kişisel Veri Kullanımı. Üye’nin TROWAS Web sitesine üye olurken Üyelik Formunu doldurarak siteyi kullanmaya başlamasından itibaren kişisel verileri, trowas.com. adresinden ulaşılabilen Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası’nda detaylı bir şekilde belirtildiği gibi, kampanya, promosyon, indirim, teklif, etkinlikler, çekilişler ve yapmış olduğu alışverişleri ve TROWAS’a sağlanan bilgiler uyarınca Üyenin ilgisini çekebileceği düşünülen konularda bilgilendirme yapılması, TROWAS tarafından Üye’ye sunulan ürün ve hizmetlerin temin edilebilmesi, geliştirilmesi ve Üye’nin bunlardan faydalanabilmesi için istatistiksel değerlendirmeler yapılması, veri tabanı oluşturulması, veri analizleri, piyasa araştırması yapılması veya TROWAS tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin Üye’nin beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek Üye’nin hizmetine sunulabilmesi, Üye’ye önerilerde bulunabilmesi, Üye’nin şikayet ve dileklerine cevap verilebilmesi, ilgili kişilerin ve kişisel verilerin hukuki, ticari ve teknik güvenliğinin temini için gerekli alt yapının oluşturulması, reklam ve piyasa analizleri, iş planları ve operasyonların oluşturulması, değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işlerin yürütülmesi, şirket ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve uygulanmasının temini amaçlarıyla mağazalar, 0850 888 60 70 ve 0224 532 01 00 numaralı çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir ve Üye, TROWAS’ın ürün ve hizmetlerinden yararlandığı sürece güncellenerek işlenebilir ve Üye’nin paylaştığı iletişim kanalları vasıtasıyla Üye ile iletişime geçilebilir.

 

 

Üye’nin TROWAS Web sitesine üye olurken trowas.com adresindeki Üyelik Formunu doldurarak siteyi kullanmaya başlamasından itibaren TROWAS Web Sitesini kullanım sırasında TROWAS ile paylaştığı Kişisel Verilerinin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanunu uyarınca işlenmesine, transfer edilmesine ve saklanmasına açık rıza verdiğini kabul ve beyan eder. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgiye Aydınlatma Metni incelenerek ulaşılabilir. Üye, dilediği zaman bu izni geri alabilme hakkını saklı tutmak kaydıyla, TROWAS ile aynı şirketler grubu içerisinde yer alan iştiraklerinin TROWAS Web sitesi içerisindeki kullanımına dair tüm bilgilerine erişmesine bu bilgilerinin TROWAS Grup Şirketleri ile paylaşılmasına izin verir.

 

 

Kullanıcının sağladığı bilgiler aşağıdaki gibidir:

 

 

Ad – Soyad

 

Posta adresi

E-posta adresi

Telefon numarası

 

TROWAS, Üye’nin kişisel verilerinin gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almak ve gerekli özeni göstermekle birlikte kusuru bulunmaksızın veriler ifşa edilip üçüncü kişilerin eline geçebilir, bu nedenle verilerin güvenliği için TROWAS yüzde yüz garanti vermemektedir.

 

 

Üye’nin kullanıcı adı ve şifre güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan TROWAS’ın, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. TROWAS’a yöneltilen tüm iddialar Üye’ye iletilecektir. TROWAS’ın rücu hakkı saklıdır.

 

 

Üye, TROWAS Web Sitesinin genel işleyişini sekteye uğratan, kamu düzenini bozan, üçüncü kişilerin TROWAS Web Sitesini kullanmasını zorlaştıran, engelleyen işlemlerde bulunamaz.

 

 

Web Sitesinin Kullanımından Sorumluluk. Üye, TROWAS Web Sitesi kullanımı sırasında gerçekleştirdiği işlemlerden, kullanmış olduğu söz, ifade ve içeriklerden doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluğun şahsen kendisine ait olduğunu, işbu Üyelik Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak TROWAS Web Sitesi üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak şahsen kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir şekilde TROWAS’ın sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca bu gibi durumlarda TROWAS, Üyenin web sitesini kullanımını durdurabilme,hesabını askıya alabilme ve yasal süreç başlatma hakklarını saklı tutar. Ayrıca, TROWAS’ın, TROWAS Web sitesine link veren diğer web sitelerinden ulaşılması ve TROWAS Web sitesinin ziyaret edilmesi ya da kullanılması sonucunda doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talepten sorumluluğu bulunmamaktadır. TROWAS web sitesinin Üye tarafından kullanımı sırasında Üye ya da diğer üçüncü kişilerin karşılaşabileceği kötü ve zararlı yazılım, virüs kod ve programlarla ilgili TROWAS’ın sorumluluğu bulunmamaktadır ve Üye kullandığı tüm yazılım ve donanımları bu tip kötü ve zararlı yazılım, virüs, kod ve programlara karşı korumalı, gerekli güncellemeleri yapmalı ve önlemleri almalıdır.

 

 

Web sitesinin Yönetimi. Üye, TROWAS ve TROWAS Grup Şirketlerinin önceden bildirmeden TROWAS Web Sitesi çalışma koşullarını değiştirebileceğini, kullanımı durdurabileceğini, üyeliği iptal edebileceğini ve geçerli koşulları iletişim kanallarından bildireceğini kabul eder. Sistemin üzerinde çalıştığı elektronik alt yapıdaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru, promosyon, puanlar vb. avantajlardan çeşitli nedenlerle promosyon, puan gibi imkanların Üye’ye sağlanamamasından dolayı oluşabilecek ihtilaflardan TROWAS, TROWAS Grup Şirketleri ve Program Ortakları hiç bir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.

 

 

Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin TROWAS Web Sitesi'nin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

Web sitesinin kullanımında Gizlilik Politikasının geçerli olduğunu Üye bilmekte ve kabul etmektedir.

 

 

4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 

 

Üye, TROWAS Web Sitesinin tasarımı, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Web Sitesine ait tüm unsurların TROWAS’a ait ve/veya TROWAS tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanıldığını kabul eder ve hiçbir koşul ve şartta TROWAS’a ait marka, logo, ticari unvan bilgilerini TROWAS’ın yazılı onayı olmadan referans ve tanıtım faaliyetleri için dahi kullanamaz. Üye, TROWAS’a ait telif, marka veya sair haklara tecavüz teşkil edebilecek veya haksız rekabet oluşturabilecek tutum ve davranış içerisinde bulunamaz veya söz konusu mevzuata aykırı olarak reklam faaliyetleri yapamaz.

 

 

Aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı TROWAS’ın karşı karşıya kaldığı tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaktır.

 

 

5. RÜŞVETİN ÖNLENMESİ VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE

 

 

Üye (i) rüşvetin önlenmesine ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin olarak uygulanacak tüm kanunlara, yönetmeliklere ve yaptırımlara (“Rüşveti Önlenme Kanunları”) uyacaktır ve (ii) Rüşveti Önlenme Kanunları uyarınca suç teşkil edecek herhangi bir faaliyette, uygulamada veya davranışta bulunmayacaktır. Üye iş bu Üyelik Sözleşmesi süresi boyunca Rüşveti Önleme Kanunları’na uyum sağlamak üzere gereken tüm kural ve prosedürlere uyacağını taahhüt etmektedir.

 

 

6. MÜCBİR SEBEPLER

 

 

Tarafların kontrolü dışında kanunlar, yönetmelikler, direktifler uyarınca ve yetkili merciler tarafından alınan kararlar ve yangın, sel, deprem, toprak kayması, salgın hastalık, savaş, yaygın şiddet eylemlerinin (bunlarla sınırlı olmamak üzere) meydana gelmesi sebebi ile TROWAS işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Üye bu durumda TROWAS’tan herhangi bir talepte bulunamaz.

 

 

7. DEVİR

 

 

Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. TROWAS işbu Sözleşme’den doğan hak ve alacaklarını Üye’nin ön iznini almaksızın TROWAS Grup Şirketlerine devredebilir.

 

 

8. YÜRÜRLÜLÜK

 

 

Üye, kayıt işlemini tamamladığı andan itibaren işbu Sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş ve işbu sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır. TROWAS, Üye’nin işbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesini ihlal etmesi durumunda üyeliği iptal ederek Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.

 

 

9. DEĞİŞİKLİKLER

 

 

İşbu Sözleşme uyarınca yapılacak tüm değişiklikler TROWAS’ın takdirine bağlı ve tek taraflı TROWAS Web Sitesi’nde ilan edilmek üzere yapılacaktır. Üyeler, bu değişiklikleri TROWAS Web sitesini kullanmakla kabul etmiş sayılırlar.

 

 

10. BAŞLIKLARIN YORUMLANMASI

 

 

Sözleşmedeki başlıklar referansların kolaylaştırılması için konulmuştur ve bu Sözleşme’nin yorumlanmasını etkilemeyecektir.

 

 

11. YETKİ

 

 

Alıcı, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir

 

How We Work ?

The shopping process for the orders you place on our website, briefly, is as follows.

Order
Payment
Printing Approval
1-3 Working Days
Shipping
trowas
Forget My Password
Registered E-mail Address*
Already have an account? Login
Cart
Proceed to Payment